Beliefs

De beliefs vormen een blauwdruk voor alles wat we doen en denken als Citybeats. De grondtoon van de heart beat voor de stad.

 

Fit for al generations

De stad is voor iedereen. We zijn zogenaamd ‘generation fluid’ en ontwikkelen voor alle generaties. Met respect voor de generaties vóór ons en de duurzame verantwoordelijkheid voor generaties ver ná ons. Iedereen houdt van gemak en comfort, maar elke generatie staat weer voor andere, nieuwe uitdagingen. Elke leeftijd, elke levensfase heeft specifieke behoeften, wensen en dromen. Daarom kijken we door de ogen van alle generaties naar de stad. We zijn ruimziend en breeddenkend.

 

 

Genoeg is genoeg

De stad gaan we verrijken. Niet het onderste uit de kan, maar het beste voor iedereen. Van winst naar welzijn! Niemand is tegen groen, maar het heeft een prijs. Hetzelfde geldt voor betaalbare woningen voor mensen die het minder breed hebben. Of een gemeenschappelijke woonkamer, keuken, tuin, plein of park waar je elkaar tegenkomt en beter leert kennen. Een plek waar vriendschappen ontstaan en je naar elkaar omkijkt. Keuzes die voor iedereen beter zijn. Zo draag je bij aan de oplossing van grote maatschappelijke thema’s: veiligheid, zorg, betaalbaar wonen, het tegengaan van vereenzaming. Iedereen moet kunnen rekenen op de stad. ‘De omgeving van de mens is de medemens’ zei Deelder al.

 

 

Ruimte voor verbeelding

De stad is altijd in beweging. We willen ruimte laten. Voor de tijd waarin alles altijd anders loopt. Voor het onverwachte, het spontane. Ruimte voor jou om te bewegen, te ontwikkelen en jezelf te ontdekken. Ruimte voor verwondering. Verbeelding. Creativiteit. Ruimte die inspireert, je op ideeën brengt, uitnodigt om initiatief te nemen, mee te doen of juist toe te kijken. We maken ruimte waarin mensen maximaal tot hun recht komen. Niet door dicht te denken en dicht te bouwen, maar door open te laten.

 

 

 

De Raad voor Creativiteit

 

De Raad voor Creativiteit is het creatieve geweten van City Beats.  De leden van De Raad zijn van alle sociale lagen, culturen, genders, gezindten, maar vooral uit verschillende generaties. Van de radeloze twintiger die nog thuis woont, via de millenial naar de menopauze en midlife crises tot de levenslustige en levensloopbestendige Tachtiger. Citybeats is zogezegd ‘generation fluid’ en ontwikkelt in binnenstedelijke en sociale context door de ogen van alle generaties. Waar lopen ze tegenaan? Wat vinden ze belangrijk. Ze zijn van onschatbare waarde en houden ons scherp.

Twee keer per jaar schuift De Raad van Creativiteit aan tafel voor een creatieve booster of roost. Met het mes op tafel en het hart op de tong!

 

Naar wie zijn wij