Huize Bijdorp | Voorschoten

Na 146 jaar transformeert en verduurzaamt Citybeats het religieus erfgoed van Huize Bijdorp in Voorschoten van een gesloten geloofsgemeenschap van de Congregatie van de H. Catharina van Siëna naar een plek voor iedereen. Nu de zusters en paters op leeftijd komen vinden ze het tijd hun nalatenschap over te dragen aan volgende generaties. Met de belofte aan de zusters dat het gedachtegoed van gezamenlijkheid, naastenliefde en gastvrijheid én de natuurhistorische waarde van Huize Bijdorp gewaarborgd blijven, is dit in strikte zin wellicht geen vastgoedopgave, maar eerder het borgen van de nalatenschap!

De historische buitenplaats Huize Bijdorp is een uniek landgoed tussen de Veurseweg en de Vliet in het centrum van Voorschoten, met onder andere een moestuin, boomgaard, gras- en hooilanden, hakhoutwallen, parkbos, kapel en een begraafplaats. Huize Bijdorp krijgt een woon- en maatschappelijk programma, met ruimte voor dagbesteding, onderwijs, zorg, sociaal, middenhuur, koop en beschut wonen. Huize Bijdorp is straks voor iedereen toegankelijk en blijft een groene oase voor ontspanning, bezinning en zingeving. Een geborgen omgeving waar iedereen – jong en oud – zich thuis en welkom voelt.

Rol Citybeats: ontwikkelaar
Partner: De Vrije Blick
Architect: van Egmond Architecten
Website Huize Bijdorp

 

Park de Zwijger | Leiden

In Leiden Noord verhuurt Woningstichting Ons Doel ruim 200 woningen uit de jaren ’60. Deze zijn aan renovatie of vernieuwing toe. Daarom is er een gebiedsvisie ontwikkelt samen met een andere corporatie en de Gemeente. Citybeats doet in opdracht van Ons Doel het projectmanagement en de ontwikkeling. Het plan makt het mogelijk om een park over de grote ontsluitingsweg  aan te leggen, de woningen deels te renoveren en een deel te slopen zodat er meer nieuwe woningen kunnen worden gebouwd.

Rol Citybeats: projectmanagent en ontwikkeling
Opdrachtgever: Woningstichting Ons Doel

 

Waterkant | Leiden

Op een karakteristieke plek in Leiden ontwikkelt Citybeats een kleinschalig, stoer gebouw met 11 lofts. Het gebouw wordt de kleine zus van de tegenover gelegen watertoren. Een stoer gebouw dat past bij de lange lijn van het kanaal met uitzicht over het water. We zijn inmiddels gestart en de oplevering is in 2024.

Rol Citybeats: ontwikkeling van begin tot eind
Partner: De Langen & van den Berg
Architect: Zijdekwartier Architecten